Een goed business plan opstellen van

Stel zelf een succesvol businessplan op Xerius begeleidt jou van start tot aankomst met praktische tips. Wat is een businessplan? Het ondernemingsplan is de handleiding van je bedrijf.

Een goed business plan opstellen van

De garage van Wouter Wouter werkt al jaren als bedrijfsleider in een garagebedrijf. Hij heeft de ambitie ontwikkeld om ondernemer te worden door een garagebedrijf over te nemen. In de markt hoort hij dat een hem bekende ondernemer zijn garagebedrijf wil verkopen.

Wouter stapt er op af en al in het eerste gesprek blijkt dat dit een gouden kans is. Het is een goed lopend bedrijf dat het merk voert dat Wouter al goed kent.

Het is een bedrijf met prima vooruitzichten en bovendien vraagt de verkoper een redelijke, marktconforme prijs. Er zijn nog enkele gegadigden die het bedrijf graag willen overnemen.

Wouter realiseert zich dat hij vaart moet maken en gaat bij de bank waar ook de te kopen onderneming bankiert een verkennend gesprek voeren.

De bank vraagt hem om een businessplan op te stellen, zodat ze zich een beeld kunnen vormen van de benodigde financiering voor de onderneming na overname. Hoewel Wouter de redelijkheid van de vraag inziet, is dit een serieus obstakel, want dat is voor Wouter onbekend terrein.

In zijn eerdere opleidingen is dit thema nooit diepgaand aan de orde geweest. Het opstellen van een businessplan is voor een beginnend ondernemer onvermijdelijk. Want er is altijd iemand in de omgeving van de onderneming die een dergelijk plan nodig heeft om te kunnen beslissen of aan de nieuwe ondernemer en zijn onderneming steun kan worden verleend.

een goed business plan opstellen van

Die instellingen bevorderen daarmee dat beginnende ondernemers een plan opstellen dat aan de informatie-behoefte van die betreffende instelling voldoet. Over het algemeen zijn het redelijk bruikbare invuldocumenten, die ook verwijzen naar allerhande bronnen van informatie die voor het plan van belang kunnen zijn.

Een nadeel is dat het plan, zeker als het onder tijdsdruk moet worden opgeleverd, vooral een invuloefening wordt. Als ondernemer heb je er het meest aan als het schrijven van het plan je helpt je eigen gedachten te ordenen, kritisch te bezien en steeds scherper en helderder te krijgen.

Om dat te bereiken is het naar mijn idee beter om — al dan niet ondersteund door een gestandaardiseerd plan — zelf je gedachten te verkennen en te ordenen. Bij onderdelen van het businessplan kunnen, waar dat uitkomt, altijd nog specialisten worden ingeschakeld. Wat is een businessplan eigenlijk?

Voor wie is een businessplan? Het plan is voor de ondernemer zelf en de mensen met wie hij in de onderneming samenwerkt. Na verloop van tijd ontstaat een document, waarin is vastgelegd waarom de onderneming wordt opgericht, wat de onderneming gaat doen en vooral hoe dat zal gebeuren.

De uitwerking van de organisatie-inrichting in functieomschrijvingen kan bijvoorbeeld prima in een apart document. Ook voor mensen buiten de onderneming? Een goed en volledig opgebouwd businessplan is ook bruikbaar voor anderen dan de ondernemer zelf, om beslissingen over de mate en vorm van samenwerking met de onderneming op te baseren.

Denk bijvoorbeeld aan verschaffers van soms risicodragend kapitaal zoals investeerders en banken. Soms zijn leveranciers ook bereid meer risico te nemen als er een goed plan is. Overigens moet je je steeds afvragen of het verstandig is deze buitenstaanders alle informatie over je bedrijfsgeheimen te geven.

Vaak is het dan beter speciaal voor deze partijen een gerichte samenvatting van het plan op te stellen. Of op zijn minst een geheimhoudingsverklaring overeen te komen. Wanneer maak ik een businessplan? Ondernemerschap betekent dat je altijd te maken hebt met tijdsdruk.

Gelderblom projecten

Mijn advies is dan ook om met een plan te beginnen zodra je serieuze plannen voor je onderneming hebt. Het is opmerkelijk hoe je verder komt in je denken door het telkens weer uit te leggen en op papier te zetten.Met een goed business plan kun je overtuigen.

Een investeerder zal gemakkelijker vertrouwen in je stellen als hij ziet dat je goed over je project nagedacht hebt. Dat geldt ook voor banken. De opbouw van ondernemingsplan begint met een kleine samenvatting van wat er later in het ondernemingsplan is verklaard.

Vervolgens kunt u respectievelijk de bedrijfsinformatie, informatie over mijzelf, het product, de kenmerken van de markt en de financiële onderbouwing lezen. De gratis Business Model Canvas video cursus gidst jou steen voor steen naar een plan dat staat als een huis.

Je kan jouw invulling van het Business Model Canvas zelfs online testen met de Pimento Map. Curriculum. Isabelle Larmuseau behaalde met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent () en de Universität Osnabrück ().

Deze 10 punten vormen de basis van een zeer goed uitgewerkte checklist (NL), afkomstig van het boek "Réussir son projet d'entreprise" FR), geschreven door Jean-Claude Ettinger (professor aan de Solvay Business School) en Olivier Witmeur (financieel directeur en professor inzake business planning).

Succes begint immers bij het hebben van een goed plan. Kijk naast ons voorbeeld ook zeker even naar onze 8 onmisbare tips voor het opstellen van een perfect ondernemingsplan. The secret of getting ahead is getting started9/

Een goed ondernemingsplan of businessplan | iridis-photo-restoration.com